headerphoto
Strona główna
X-Meter Efficiency Terminal - system do monitorowania zużycia energii
Dla klientów, których przedsiębiorstwa mają rozdrobnioną strukturę, wiele oddziałów i filii oferujemy urządzenie X-Meter Efficiency Terminal. Jest to system do monitorowania zużycia energii, zamknięty w poręcznej obudowie oraz z cęgami Rogowskiego. Dzięki temu można szybko i bezpiecznie mierzyć wielkości elektryczne. Jeśli potrzebujemy wykonać pomiary tylko przez pewien okres (tydzień, miesiąc), a następnie wykonać pomiary w innym obiekcie lub na innym odpływie, to X-Meter Efficiency Terminal jest najlepszym rozwiązaniem.
Podstawowe cechy urządzenia:
 • 50 parametrów elektrycznych
 • Zapady napięcia
 • Harmoniczne
 • Cyfrowe I analogowe wartości
 • Oprogramowanie ES3 do wizualizacji danych
 • Cewki Rogowskiego
 • Zasilanie bateryjne 8 godzin
 • Klasa: 0,5
 
Obniżenie progu kryterium kwalifikującego do dofinansowania z NFOŚiGW obniżone do poziomu 20’000MWh/rok.
W okresie od lipca do października br. istnieje możliwość złożenia wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 70 procent kosztów poniesionych na audyty energetyczne oraz o pożyczkę na pokrycie do 75 procent kosztów inwestycji ograniczających energochłonność wynikających z audytów.
Program ten ciszył się ogromnym zainteresowaniem w poprzedniej edycji skierowanej do większych przedsiębiorstw gdzie kryterium kwalifikacyjne wynosiło 50;000MWh/rok, oraz przyniósł spodziewane rezultaty. Dlatego też NFOŚiGW wprowadził podobną ofertę do mniejszych przedsiębiorstw. Jest do doskonała okazja do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w systemy energetyczne w firmach ze znaczącym wsparciem ze środków NFOŚiGW.
Nabór wniosków rozpoczął się 16 lipca. Przyjmowanie zgłoszeń o dofinansowanie audytów potrwa do 31 października br. a w przypadku pożyczek na inwestycję do 28 września br.
Czytaj więcej...
 
Nasi użytkownicy
System X-Meter został z powodzeniem wdrożony w kilkudziesięciu firmach z różnych województw i różnych branż przemysłu.
Zapraszamy na stronę "Nasi użytkownicy"
 
Zużycie energii elektrycznej w XI wzrosło o 8,07 proc. rdr - PSE Operator
Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w listopadzie 2011 r. o 8,07 proc. rdr i wyniosło 14.320 GWh - wynika ze wstępnych danych PSE Operator.

Od początku roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 144.400 GWh i było o 3,01 proc. wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

W listopadzie wyprodukowano w Polsce 14.399 GWh energii elektrycznej, tj. o 6,71 proc. więcej rdr. Od początku 2011 roku wyprodukowano 148.621 GWh energii elektrycznej, tj. o 5,17 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. (PAP)
 
Automatyczne Indywidualne Raporty - nowa opcja systemu X-Meter
Czy trudno jest stworzyć raport o zużyciu energii elektrycznej w całej firmie lub z poszczególnych działów? Dzięki nowej opcji tworzenia zestawień z zarejestrowanych danych, można szybko stworzyć raport o poborze energii. Opcja ta jest pomocna przy określaniu mocy umownej jak i planowaniu zakupów energii. Porównywanie zużycia z różnych dni, tygodni, miesięcy, ustawianie dowolnych zakresów pomiarowych pozwoli na szybki i łatwy (automatyczny) dostęp do danych. Obsługa jest niezwykle łatwa co pokazano na filmie.

Film pokazujący funkcjonowanie modułu AIR >>

Raporty pozwalają na:
 • określenie całkowitego zużycia energii,
 • ustalenie rozpływu energii w poszczególnych dniach, tygodniach itp.,
 • określanie mocy umownej,
 • bilansowanie kosztów,
 • znajdywanie nieprawidłowości i niegospodarności,

Dzięki eksportowi danych i ich przetwarzaniu przez nowy algorytm możemy uzyskać raport o zużyciu energii na poszczególnych liniach i obwodach elektrycznych. Dane tabelaryczne i czytelne wykresy tworzone są każdorazowo według potrzeb klienta.

Każdy z modułów raportowania jest konfigurowany pod konkretny system klienta. Dzięki temu dostajemy szybko zestawienie poszczególnych punktów pomiarowych do bilansowania kosztów.
 
Monitorowanie kosztów energii i innych mediów.
 
System X-METER Energy Team.
 
 
System X-METER Energy Team to optymalne rozwiązanie dla tych, którzy chcą w prosty i skuteczny sposób monitorować zużycie energii elektrycznej, wody, gazu oraz innych mediów. Brak wiedzy na temat własnego zużycia energii jest bardzo dużym problemem, ale także stwarza ogromne możliwości dla nas wszystkich, aby zacząć oszczędzać pieniądze i przeciwdziałać nadmiernemu zużyciu energii. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka taryfa Twojego dostawcy energii elektrycznej jest najlepsza dla Ciebie, nie ma nic lepszego niż System X-Meter. Od teraz możesz z jednego miejsca monitorować pobór energii z wszystkich opomiarowanych punktów jakie Cię interesują. Za pomocą łącza sieciowego masz stały dostęp do pomiarów, a za pomocą e-maili i SMS, możesz być powiadamiany o stanach alarmowych.
 
Właściwości systemu:
 • Monitorowanie i rejestracja kosztów zużycia z podziałem na ośrodki kosztów: energii elektrycznej, wody, gazu, pary, klimatyzacja, alarmy, UPS, specjalne maszyny, oświetlenie, chłodzenie, chemikalia, gazy techniczne, wentylatory, zamknięcie pomieszczeń ...
 • Nadzorowanie wyżej wymienionych instalacji za pomocą jednego urządzenia.
 • Natychmiastowe powiadomienie (on-line) o wszelkich odstępstwach od wartości progowych za pomocą SMS lub E-MAIL (Funkcja alarmów).
 • Zarządzanie historią zużycia mediów w jednym miejscu dla zakładów posiadających kilka oddziałów, budynków (centralizacja).
 • Automatyczne załączanie i wyłączanie obciążeń, użytkowników, innych odbiorów
 
Prosimy pobrać pliki w dziale "Download" w celu zapoznania się z systemem.
Utworzyliśmy również krótki film pokazowy, który przedstawia program komunikacyjny i archiwizujący, jest on integralną częścią systemu X-Meter. 

"Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą.
Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa,
że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować -- już po niej."

   

- Henry Ford

     

(amerykański przemysłowiec,
założyciel Ford Motor Company)