headerphoto
Zakres systemu

Energia elektryczna

System X-Meter Energy Team to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą monitorować na bieżąco zużycie energii elektrycznej i szukać oszczędności.

Nowe możliwości oraz zmiany na polskim rynku energii elektrycznej mają zachęcać do zwrócenia uwagi na swoje potrzeby i odpowiednie dopasowanie się do ofert dostawców energii. Łatwa zmiana taryfy i dostawcy energii ma na celu zwiększenie konkurencyjności ofert i obniżenie cen. Znając swoje zapotrzebowanie można negocjować ceny jak i warunki dostawy. Można świadomie poszukiwać oszczędności nie narażając się na wyciąganie błędnych wniosków i powodować niepotrzebne straty. Optymalne oszczędności osiągalne są tylko poprzez świadome zarządzanie przepływem energii i zwiększenie wydajności jej wykorzystania. Dyrektywy unijne zakładają stałe zwiększanie efektywności energetycznej. Bez odpowiedniej wiedzy o naszych potrzebach, wszelkie działania będą połowiczne.

Aby spełnić te wymagania Energy Team oferuje szereg rozwiązań w zakresie racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Oparte na nowoczesnych technologiach i sposobach zarządzania uzyskanymi danymi jest niezastąpioną pomocą dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć kiedy i za co płacą oraz co zrobić by przy tym samym poborze energii płacić mniej. Cały czas powiększamy swoje możliwości by właściwie odpowiadać na zapotrzebowania naszych klientów.

System może monitorować przyłącze główne (poznajemy profil całego przedsiębiorstwa) jaki poszczególne odpływy (linie produkcyjne, maszyny, silniki, oświetlenie). Opomiarowanie konkretnych odpływów pozwala np. określić dokładny koszt wytworzenie konkretnego produktu, pozwala umiejscowić zdarzenia energetyczne, ułatwia znajdowanie oszczędności poprzez wyłączanie niepracujących urządzeń.

Takie rozwiązania jak Strażnik mocy (alarmuje o przekroczeniu mocy umownej zanim nastąpi przekroczenie), Moduł zapadów napięcia (wykrywa nagłe, szybkie zmiany napięcia powodujące nieprawidłową pracę urządzeń), Moduł pomiaru wyższych harmonicznych (bada odkształcenie napięcia i prądu wpływające na prace urządzeń elektronicznych, elektroenergetycznych itp.), sprawiają, że system oprócz dostarczania danych o zużyciu energii, stymuluje użytkowników do oszczędzania i świadomego zarządzania kosztami.

Opomiarowanie zużycia wody

  - Odczyt z liczników
- Archiwizacja i wizualizacja
- Przepływy chwilowe
System dystrybucji wody pitnej w Polsce charakteryzuje się bardzo rozdrobnioną strukturą. Od zawsze uważaliśmy, że w naszym kraju nie ma problemu z woda pitną.

Zmiany klimatu i zwiększone zapotrzebowanie, skutkuje ograniczeniami jakie zaczynają się pojawiać. Coraz częściej w okresie letnim, długotrwałe susze powodują niedobory w zasobach wody słodkiej. Zużycie wody oznacza również produkcję ścieków, które muszą być oczyszczone. To powoduje kolejne podwyżki cen tego ważnego surowca. Oczekuje się dalszego wzrostu cen i dostosowanie do standardów europejskich.

Nasz system pozwala gromadzić dane z wszelkiego rodzaju wodomierzy i przepływomierzy ścieków. Wystarczy, że urządzenie pomiarowe wyposażone jest w wyjście impulsowe lub analogowe. Możemy modernizować urządzenia już użytkowane lub zainstalować nowe. Wiedza ta pozwala określać wielkość zapotrzebowania przedsiębiorstwa, budynku, zakładu w wodę. Pozwala znaleźć przyczyny zwiększonego poboru jak i znaleźć sposób na oszczędności nie wpływające na negatywnie na funkcjonowanie obiektu.

Nasze rozwiązania szeroko stosowane są zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i małych. W pierwszym przypadku oszczędności mogą być znaczne, a w drugim każda oszczędności są niezwykle ważne.

Gaz

  - Odczyt z liczników
- Archiwizacja i wizualizacja
- Przepływy chwilowe
W dobie stale zwiększającego się zapotrzebowania na gaz w naszym kraju, wzrostu cen tego surowca oraz problemów z dostawami do odbiorców przemysłowych, niezbędna staje się kontrola i prawidłowe opomiarowanie jego zużycia.

System Energy Team pozwala na profesjonalne wizualizowanie poszczególnych dni i godzin, aby dostosować swoje umowy do rzeczywistych potrzeb, poprzez stałe monitorowanie zapotrzebowania, zmniejszając zużycie gazu. Kompleksowe opomiarowanie przyłącza głównego jak i odpływów pozwala na przypisywanie kosztów do konkretnych linii produkcyjnych, budynków czy oddziałów firmy rozlokowanej w całej Polsce.

Każdy gazomierz wyposażony w wyjście impulsowe lub analogowe (np. 4-20 mA) można połączyć z systemem X-Meter.

Alarmy i zdarzenia

  - Detekcja biegu jałowego maszyn
- Przekroczenia mocy biernej (kary)
- Detekcja stanów przedawaryjnych
W systemie X-Meter istnieje możliwość konfigurowania powiadomień i alarmów. Ustawiane w systemie operatorskim ES3 progi alarmowe mogą inicjować szereg działań: powiadomienie poprzez SMS, e-mail, a nawet wyłączanie (maszyn) i załączanie (sygnalizacji) poprzez wyjścia impulsowe zainstalowane w każdym urządzeniu.

Dzięki funkcji alarmów, można zaprogramować automatyczne działanie systemu w przypadku pojawienia się alarmu, np. przekroczenie mocy zamówionej ma skutkować wyłączeniem mniej ważnych odbiorników.

Każde zdarzenie i zadziałanie alarmów rejestrowane jest w systemie z dokładnym czasem jego pojawienia się. Pozwala ustalić kiedy i co spowodowało zadziałanie urządzenia.

Teleusługa

Energy Team przygotował specjalną centralę do gromadzenia i przetwarzania danych przesyłanych każdego dnia od tysięcy użytkowników oraz oferuje dostęp do konsultacji, zgodnie z oczekiwaniami przedstawionymi przez klienta. Usługa ta w pełni odpowiada nowoczesnym trendom, ponieważ publikacje są umieszczane na stronie internetowej Energy Team.

Poprawa współczynnika mocy

Na koszt energii elektrycznej ma znaczący wpływ wartość współczynnika mocy oraz możliwe kary za nieprawidłową jego wartość.

Stosowanie urządzeń poprawiających ten współczynnik pomoże ograniczyć koszty związane z niedotrzymywaniem standardów ustanowionych przez dostawcę energii. Jednak najpierw należy posiadać wiedzę, kiedy i w jakiej skali jest to problem przedsiębiorstwa. Dzięki naszemu systemowi możemy na bieżąco monitorować wartość współczynnika mocy, co przekłada się na oszczędności ekonomiczne, jak i lepsze wykorzystanie energii elektrycznej u użytkownika.

Liczniki

Energy Team pomaga również w doborze wszelkiego rodzaju urządzeń i rozwiązań do pomiaru energii elektrycznej jak i innych mediów: wody, gazu, sprężonego powietrza; w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Najczęściej stosowane w naszych systemach urządzenia peryferyjne to:
  • liczniki energii elektrycznej
  • wodomierze
  • przepływomierze sprężonego powietrza
  • gazomierze
  • czujniki temperatury (wewnątrz i na zewnątrz budynków)
  • czujniki wilgotności
  • przepływomierze pary
  • przepływomierze gazów technicznych
  • liczniki energii cieplnej