headerphoto
Przykłady konfiguracji
System nr 1 1 punkt pomiarowy
Powyższy schemat przedstawia najprostszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje przyłącze główne (bądź dowolny odpływ). System X-Meter pozwala na dokładną analizę badanego punktu, dzięki czemu można znaleźć optymalne rozwiązanie dla danej firmy/zakładu/linii produkcyjnej. Można dokładnie dobrać moc umowną (uniknąć płacenia kar za przekroczenie pobieranej mocy lub nadpłaty z powodu przewymiarowanej mocy umownej), zmienić taryfę energetyczną, a nawet dostawcę energii. Dzięki funkcji strażnika mocy możliwe jest zapobieganie przekroczenia mocy zamówionej i płacenia dotkliwych kar. Urządzenie jest niezastąpionym narzędziem do poszukiwania oszczędności w nakładach na energie elektryczną.
Pomiar wyższych harmonicznych oraz detekcja zapadów napięcia pozwala znaleźć przyczyny wyłączania się urządzeń w firmie, gdyż nowoczesne urządzenia sterowane za pomocą układów elektronicznych są czułe na jakość zasilania. Urządzenie pozwala na szybkie znalezienie co było przyczyną przestoju linii produkcyjnej oraz poniesionych strat.
Program ES3 pozwala na wizualizację "na żywo" wszystkich pomiarów, ich archiwizację, ustalanie progów alarmowych, wyznaczanie profilu energetycznego, eksport zgromadzonych danych itd. Intuicyjna obsługa oraz przejrzysta forma programu pozwala na łatwy dostęp do danych i szukania kolejnych oszczędności.
Przykładowe okna w programie ES3.
 
 
System nr 2 2 punkty pomiarowe
System składający się z dwóch analizatorów X-Meter połączonych ze sobą. Jeden z nich jest urządzeniem typu Master, a drugie typu Slave. Oznacza to, że możemy monitorować dwa punkty pomiarowe, które są szczególnie interesujące. Uzyskujemy dokładny wgląd w parametry sieci elektrycznej oraz możliwość do poszukiwania oszczędności. Układ ten wymaga modułu komunikacyjnego, a po zastosowaniu modułu Ethernet XM5, możliwa jest komunikacja X-Meter’a z oprogramowaniem ES3. Ważną cechą systemu X-Meter jest to, ze można go w każdej chwili rozbudować i podłączyć aż 250 urządzeń typu Slave w odległości max. 1200 m jeden od drugiego.
Im większa liczba urządzeń, tym więcej informacji o poborze energii możemy zgromadzić i przypisać konkretnym urządzeniom/liniom produkcyjnym. Jest to szczególnie przydatne do określenia kosztów produkcyjnych, jak i nadzoru nad maszynami. Z dokładnością do jednej minuty można wyznaczyć czas pracy lub przestoju. Dzięki komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP dostęp do danych jest wszędzie, gdzie jest sieć Internet.
Przykładowe okna w programie ES3.
 
 
System nr 3 9 punktów pomiarowych
System składający się z jednego analizatora X-Meter oraz podłączonych ośmiu trójfazowych liczników energii. System ten pozwala na dogłębną analizę sieci poprzez urządzenie X-Meter oraz pomiar zużytej energii elektrycznej na odpływach. Dzięki wejściom impulsowym, zamiast liczników energii możemy podłączyć przepływomierze wody, gazu, sprężonego powietrza, ciepła itd. Możemy w prosty sposób uzyskać informacje o tym, jak wygląda kompleksowe zapotrzebowanie zakładu na energię i media. Układ ten wymaga modułu komunikacyjnego, oraz modułu wejść impulsowych XM3, a po zastosowaniu modułu Ethernet XM5, możliwa jest komunikacja X-Meter’a z oprogramowaniem ES3.
System oparty na licznikach energii jest prosty w montażu i nie zajmuje dużo miejsca w rozdzielni. Idealnie nadaje się do poszukiwania oszczędności na poszczególnych liniach produkcyjnych lub konkretnych maszynach. Dzięki niemu możemy z większą dokładnością określić koszty wyprodukowanych towarów, kontrolować całkowitą pobieraną moc oraz dopasować się do najlepszej taryfy. Jednak jeśli interesują nas dokładne parametry zasilania i zdarzenia energetyczne, wtedy lepszym rozwiązaniem jest system oparty wyłącznie na analizatorach X-Meter.
Przykładowe okna w programie ES3.
 
 
System nr 4 18 punktów pomiarowych
System składający się z dwóch analizatorów X-Meter połączonych ze sobą. Dzięki modułowi wejść impulsowych do każdego z urządzeń X-Meter podłączono po osiem prostych trójfazowych liczników energii. System pozwala na dokładne poznanie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych linii produkcyjnych lub maszyn. Dzięki temu możemy poszukiwać oszczędności, zamówić dokładnie dobraną moc umowną, zmienić lub dopasować się do taryfy energetycznej, a nawet zmienić dostawcę energii. Oprócz liczników energii możemy podłączyć przepływomierze wody, gazu, sprężonego powietrza, ciepła itd., i szukać oszczędności w pozostałych mediach. System w każdej chwili można rozbudować i podłączyć aż 250 urządzeń typu Slave w odległości max. 1200 m jeden od drugiego. Taka duża ilość punktów pomiarowych pozwoli opomiarować nawet największe zakłady i hale produkcyjne.
Pomiar wyższych harmonicznych oraz detekcja zapadów napięcia pozwala znaleźć przyczyny wyłączania się urządzeń w firmie, gdyż nowoczesne urządzenia sterowane za pomocą układów elektronicznych są czułe na jakość zasilania. Dodatkowo poprzez wyjścia przekaźnikowe możemy automatycznie lub ręcznie z komputera sterować załączaniem i wyłączaniem urządzeń.
Dostęp do danych poprzez sieć Internet pozwala na nieograniczony dostęp do danych. System ułatwia zarządzanie procesami produkcyjnymi, a poprzez wizualizację danych pod postacią wykresów liniowych i słupkowych w przystępny sposób prezentuje zgromadzone dane.
Układ ten wymaga modułu komunikacyjnego, oraz modułu ośmiu wejść impulsowych XM8, a po zastosowaniu modułu Ethernet XM5, możliwa jest komunikacja X-Meter’a z oprogramowaniem ES3.
Przykładowe okna w programie ES3.
 
 
Przykładowy rozbudowany system