headerphoto
Bilansowanie kosztów
Każde przedsiębiorstwo na początku swojej działalności tworzy indywidualny biznesplan. Zawiera w nim założenia jakie będzie ponosić nakłady i jakie są spodziewane przychody. Następnie są one weryfikowane w czasie normalnego funkcjonowania firmy. Okazuje się często, że założenia były zbyt optymistyczne, pojawiło się niedoszacowanie lub pojawiły się innego rodzaju zmiany. Może być również tak, że początek był dobry, a dalsze działania spowodowały spadek opłacalności całego przedsięwzięcia, pewnego rodzaju rozregulowanie. Często jest to proces wielotorowy i trudno ustalić konkretną przyczynę. Aby przestrzec się przed takimi niepewnymi sytuacjami wykonuje się pomiary. Próbuje się ustalić jak funkcjonuje cały zakład, zweryfikować założenia i ustalić nowe standardy. Są to normalne procedury funkcjonujące w zakładach, dla których zwiększanie efektywności i rozwój jest ważną kwestią.
 
Z pomocą przychodzą systemy monitoringu energii elektrycznej i innych mediów takich jak gaz, woda, ciepło, sprężone powietrze, olej itd. Oczywiście, każde z nich jest opomiarowane przez zwykłe liczniki i wiadomo ile miesięcznie zużyto danego medium. Można zwiększyć częstotliwość odczytywania liczników chociażby co dziennie, a nawet co godzinę, ale to jest działanie doraźne. Wysyłanie pracownika by odczytywał wskazania nie jest zbyt wydajne. Można też zlecić firmie zewnętrznej wykonanie pomiarów przez pewien okres. Jest to już bardziej dokładne rozeznanie, jednak dalej ma pewną wadę. Krótki okres pomiarów, niezbyt duża liczba punków pomiarowych i niekoniecznie dobre wnioski końcowe. Nawet najbardziej dokładne pomiary nie dadzą dobrych wniosków, jeśli nie będą opracowane przez osoby znające specyfikę firmy i charakter jej działania. Także podczas normalnej pracy systemu monitorującego, nad wnioskami z jego pomiarów musi zastanowić się odpowiednia osoba. Musi znać dobrze zakład i wiedzieć jakie działania mogą być podjęte bez szkody normalnego trybu pracy urządzeń.
 
Korzyści płynące z monitoringu:
  • bilansowanie kosztów w firmie
  • określenie dokładnych kosztów wyprodukowania towaru
  • spadek kosztów produkcji
  • większy dochód
  • kontrola firmy
  • większa świadomość energetyczna pracowników
  • podstawy do negocjowania cen z dostawcami
  • centralizacja pomiarów
  • wyniki z pomiarów wielu mediów w jednym miejscu
 
Systemy monitoringu pomagają przy bilansowaniu kosztów. Można łatwo określić ile energii zużywa dany zakład, dana linia produkcyjna, a nawet poszczególna maszyna. Jest to niezwykle pomocne w określaniu kosztów, jakie trzeba ponieść na wytworzenie danego produktu. Ma to bezpośredni wpływ na cenę końcową towaru jak i na zwiększenie opłacalności produkcji. Łatwo również wykryć straty innego rodzaju, np. dlaczego w dzień wolny od pracy pali się standardowe oświetlenie, dlaczego pracują pompy, sprężarki, klimatyzatory. Rozpatrywanie każdej maszyny jednostkowo nie przyniesie dużych rezultatów. Jeśli tylko przeliczymy wszystkie niepotrzebnie pracujące urządzenia w skali roku, może się okazać to dość spora kwota do zaoszczędzenia.
 
Liczba zastosowań i korzyści systemów monitorujących jest długa. Można porównywać, dlaczego w jednym zakładzie koszty są większe niż w innych, dlaczego jedna zmiana pracuje mniej wydajniej niż inne. Dodatkowe korzyści, które pojawiają się niejako łącznie z systemem to większa świadomość energetyczna pracowników i racjonalne wykorzystywanie zasobów. Wpływa to pośrednio na oszczędzanie energii i lepsze jej wykorzystanie. Zwiększa się kontrola i wiedza o firmie. Będąc na drugim zakątku świata, można łatwo zobaczyć jak wygląda produkcja w konkretnym zakładzie o konkretnej godzinie, czy nawet minucie. Ceny energii nie będą taniały w najbliższym okresie. Można założyć nawet, że będą dość szybko rosły gdyż czaka nas okres modernizacji energetyki. Znając profil energetyczny firmy możemy łatwiej wynegocjować dobre warunki zakupu energii u dostawcy.
 
Należy jednocześnie pamiętać, że nawet najbardziej rozbudowany system sam nie zdziała nic. Oczywiście niektóre systemy są wyposażone dodatkowo w możliwość automatycznego sterowania innymi urządzeniami, jednak również musi być to wcześniej odpowiednio zaprogramowane. Dopiero dokładna weryfikacja pomiarów i korelacja z wiedzą na temat charakteru zakładu przyniesie korzyści.