headerphoto
Aplikacje
Nasi użytkownicy w zależności od potrzeb, informują nas jakie pomiary ich interesują i co chcieliby opomiarować (przyłącze główne, transformatory, kompresory, gazomierze, wodomierze). Na poniższych schematach pokazano rozwiązania jakie zaproponowaliśmy naszym klientom, gdyż najlepsze efekty przynosi współpraca inwestora z projektantem (pod schematami podano przykładowe miejsca instalacji):
 
Przepompownia, oczyszczalnia ścieków.
 

 
Firma wykorzystująca znaczne ilości sprężonego powietrza.
 

 
Sklepy, galerie handlowe, magazyny, supermarkety, domy jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe.
 

 
Firma posiadająca 3 zakłady produkcyjne w różnych miejscowościach.
 

 
Myjnia samochodowa.
 

 
Produkcja z tworzyw sztucznych, gumy.
 

 
Specjalnie na życzenie klientów, stworzyliśmy system pokazowy. Można zainstalować go na pewien czas w rozdzielni w celu zbadania danego odbioru, linii zasilającej, bądź strony niskiego napięcia transformatora.
 

 
Przenośna wersja analizatora X-Meter. Wyposażona w prądowe przekładniki cęgowe, zaciski napięciowe pozwala na dokładny pomiar wielkości elektrycznych w szerokim zakresie prądów, oraz gromadzenie danych poprzez wejścia impulsowe i analogowe (podłączenie wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy wyposażonych w wyjście impulsowe). Idealne rozwiązanie od firm wykonywających audyty energetyczne i pomiary okresowe.
 

 
Podstawą każdego nowoczesnego systemu kontrolno monitorującego jest jego wszechstronność. Zdolność do gromadzenia danych z wielu przetworników, proste tworzenie rozległych systemów, możliwość rozbudowy istniejącego systemu w oparciu o zainstalowane urządzenia, łatwy montaż i obsługa to cechy dobrego systemu. Przedsiębiorstwa mają różne potrzeby i różne oczekiwania co do systemu. Dla jednych ważną kwestią jest wiedza o całkowitym zużyciu energii elektrycznej oraz na poszczególnych odpływach, a dla innych dodatkowo możliwość gromadzenia danych o zużytej wodzie, gazie, cieple, sprężonym powietrzu, oleju opałowym, temperaturze w pomieszczeniach, wilgotności itd. System nie może być "zamknięty", musi umożliwiać łatwą rozbudowę w przyszłości. Tworzenie kolejnych linii produkcyjnych, zakup kolejnych maszyn, zakup nowego budynku czy hali, otwarcie nowej filii przedsiębiorstwa nie może wymuszać budowania systemu od nowa. Nowe przetworniki i czujniki, powinny mieć możliwość łatwego podłączenia do istniejącej infrastruktury.
System monitoringu powinien mieć przejrzystą strukturę i umożliwiać optymalne pozyskiwanie danych. Powinien umożliwiać bilansowanie kosztów z poszczególnych pomiarów w celu określenia dokładnych nakładów poniesionych na wyprodukowanie danej części, elementu, czy też gotowego produktu. Równie ważną kwestią jest sygnalizacja o zdarzeniach. System powinien umożliwiać powiadomienie o zaistniałym alarmie na wielu drogach (SMS, e-mail, sygnalizacja świetlna, akustyczna). Przykład: zbliża się przekroczenie mocy umownej. Jeśli w danym przedsiębiorstwie można wyłączyć zbędne odbiorniki, to odpowiednio szybko powinny być powiadomione o tym fakcie właściwe osoby. Jednak jeśli produkcja musi być wykonana, to system pokaże jak długo trwało to przekroczenie i na jakim poziomie było.
Dobrze zaprojektowany system prezentuje bardziej wiarygodne dane. Dopiero dzięki nim możliwa jest właściwa ocena sytuacji, niezbędna podczas poszukiwania oszczędności. Takie działania, jak odpowiednie dobranie taryfy energetycznej, zmiana dostawcy energii, szukanie marnotrawienia energii, możliwe są jedynie poprzez długotrwałe i wiarygodne pomiary. Czasem nie wystarczy poznanie profilu energetycznego firmy, by móc podjąć decyzje zmierzające do szukania oszczędności. Oczywiście, całkowity pobór mocy jest ważny, szczególnie do dobrania mocy umownej i taryfy energetycznej. Jednak dopiero wiedza jak kształtuje się zapotrzebowanie na energię na poszczególnych odbiorach może wskazać właściwy kierunek postępowania. Może nagle okazać się, że silniki pracują na biegu jałowym (pogorszenie współczynnika mocy w zakładzie), kompresory są załączone, pomimo przestoju zakładu (straty mocy czynnej), temperatura w pomieszczeniach jest zbyt wysoka (straty ciepła, gazu, węgla, oleju opałowego). Te i inne zjawiska, mogą dać znaczne oszczędności, w sektorze elektrycznym do 20%, a w pozostałych nawet 10% kosztów.
Oczywiście system monitoringu jest tylko narzędziem, to użytkownik dopiero może we właściwy sposób wykorzystać zdobytą wiedzę. Użytkownik wie, które maszyny można wyłączyć nie powodując strat, który proces technologiczny wymaga ciągłości zasilania, jakie odbiorniki można wyłączyć automatycznie po przekroczeniu pewnych wielkości granicznych. Często sama wiedza o przekroczeniu (np. przekroczenie mocy umownej i powiadomienie w formie SMS lub sygnalizacji świetlnej i/lub dźwiękowej) uświadomi użytkownika i podejmie on odpowiednie działanie, by wyeliminować to przekroczenie, lub skrócić czas jego trwania. Nasz system potrafi prognozować przekroczenie i powiadomić użytkownika jeszcze przed pojawieniem się tego niekorzystnego stanu. Dodatkowo, można tak zaprogramować system, by w określonych przypadkach sam sterował i podejmował działania mające na celu unikniecie płacenia kar.